BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Thông tư - Nghị Định / Biên bản thu hồi hoá đơn đã lập

Biên bản thu hồi hoá đơn đã lập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP

Số 0123/BBTHHĐ

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/20140 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày …………./2014, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………. MST:…………………………………………………………

Do Ông (Bà):………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………

BÊN B:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………… MST:………………… ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….

Do Ông (Bà):………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………….

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/14P số           ngày    để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số      ngày

Lý do thu hồi:……………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Xem thêm : Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn

***.KẾ TOÁN HÀ NỘI chuyên đào tạo kế toán tổng hợp thực hành trên chứng từ thực tế. Dạy trên mọi loại hình doanh nghiệp chỉ trong một khoá học. Lịch học linh động. Gọi ngay hotline 0966.694.823 để có thông tin ưu đãi mới nhất.

About Kế Toán Hà nội

Kế Toán Hà nội
Trung tâm cung cấp dịch vụ kế toán - thuế trọn gói (Có giấy phép hành nghề kế toán của TCT). Dạy học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, chứng chỉ kế toán do Sở Giáo Dục Hà Nội cấp Hotline: 0966.694.823 Email : thanhntkthn@gmail.com

Xem bài liên quan

Thay đổi quan trọng chính sách thuế và quản lý thuế từ 1/7/2016

Thay đổi quan trọng chính sách thuế và quản lý thuế từ 1/7/2016

Từ ngày 01/07/2016, Luật sửa đổi bổ sung các Luật thuế bắt đầu có hiệu ...

call photo piq8XpbbT.png
Nhấn để gọi ngay
0966694823