BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN / Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý năm 2015 mới nhất hiện hành theo đúng các quỵ định mới nhất như

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Luật số 32/2013/QH13 ngày 19//2013.
 • Nghị định Số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013.
 • Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.

Cách tính số thuế TNDN cho DN kê khai theo phương pháp khấu trừ

Kể từ ngày 2/8/2014 theo điều 3 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH & CN (nếu có))  x Thuế suất

TRONG ĐÓ

 1. Cách xác định thu nhập tính thuế TNDN

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế  – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

 1. Thu nhập chịu thuế: Là tổng các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. Chi tiết xem tại đây: Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách xác định thu nhập chịu thuế TNDN

 • Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác
 • Cách xác định doanh thu để tính thuế TNDN:
 • Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế: Là doanh thu không có thuế giá trị gia tăng.
 • Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Những DN có Doanh thu năm trước < 20 tỷ: Thuế suất 20%
 • Những DN có Doanh thu năm trước > 20 tỷ: Thuế suất 22% (Từ ngày 01/01/2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)

Chú ý: Những DN mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

Chú ý: Kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là từ quý 4/2014) theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính:

Hàng quý DN không nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý. Mà chỉ thực hiện tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu phát sinh. Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân
Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Một số điểm phải chú ý

DN không phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính chỉ cần nộp tiền thuế

 1. Cách tính thuế TNDN cho những DN kê khai theo phương pháp trực tiếp:

Những Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không phải là DN.

DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

=> Những đơn vị trên nếu có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

 • Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.
 • Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
 • Đổi với kinh doanh hàng hoá: 1%.
 • Đối với hoạt động khác: 2%.

Ví du: Công ty kế toán Thiên Ưng có phát sinh hoạt động cho thuê nhà, doanh thu cho thuê nhà một (01) năm là 100 triệu đồng, đơn vị không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động cho thuê nhà nêu trên do vậy đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ như sau:

Số thuế TNDN phải nộp = 100.000.000 đồng X 5% = 5.000.000 đồng.

Để hiểu rõ hơn các bạn có thể xem thêm tại điều 3 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014.

About Kế Toán Hà nội

Kế Toán Hà nội
Trung tâm cung cấp dịch vụ kế toán - thuế trọn gói (Có giấy phép hành nghề kế toán của TCT). Dạy học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, chứng chỉ kế toán do Sở Giáo Dục Hà Nội cấp Hotline: 0966.694.823 Email : thanhntkthn@gmail.com

Xem bài liên quan

Hàm Excel thường dùng cho kế toán lên sổ sách

Hàm Excel thường dùng cho kế toán lên sổ sách

CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG ĐỂ KẾ TOÁN LÊN SỔ SÁCH Tổng hợp đầy đủ, Hướng ...

call photo piq8XpbbT.png
Nhấn để gọi ngay
0966694823