BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / Kế Toán Thuế

Kế Toán Thuế

Đăng kí quyết toán thuế tài nguyên

Thuế tài nguyên là môt sắc thuế ít đơn vị áp dụng, nhưng cũng tương đối khó áp dụng. Thông tư 152/2015/TT-BTC ban hành ngày 2/10/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 20/11/2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên Để giúp các bạn tìm hiểu về Thông tư ...

Đọc tiếp
call photo piq8XpbbT.png
Nhấn để gọi ngay
0966694823