BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN / Luật kế toán nghiêm cấm những vấn đề nào

Luật kế toán nghiêm cấm những vấn đề nào

Các trường hợp bị nghiêm cấm trong luật kế toán – ảnh chính

Bộ phận kế toán của mỗi một doanh nghiệp là một bộ phận quan trong, không thể tách rời đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Sản phẩm của kế toán phản ánh tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp, nên nó cần phải khách quan và minh bạch. Kế toán Hà Nội xin chia sẻ bài viết Các trường hợp bị nghiêm cấm trong luật kế toán để các bạn kế toán và doanh nghiệp tránh khỏi vi phạm

Để đảm bảo số liệu kế toán được khách quan, minh bạch, Pháp luật đưa ra nhiều quy định cho người làm kế toán, công việc kế toán. Trong đó có những điều cấm như sau:

1. Các hành vi bị nghiêm cấm

  • Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH11 tại Điều 14 quy định các hành vị bị nghiêm cấm như sau:
  • Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán.
  • Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.
  • Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán.
  • Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ quy định tại Điều 40 của Luật này.
  • Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.
  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn đe dọa, trù dập người làm kế toán trong việc thực hiện công việc kế toán.

Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản, trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể.

Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 và Điều 53 của Luật này.

Các hành vi khác về kế toán mà pháp luật nghiêm cấm

2. Những người không được làm kế toán

Kế toán là người phản ánh số liệu kế toán của doanh nghiệp nên một số đối tượng sẽ không được làm kế toán.

Căn cứ Luật kế toán 03/2003/QH11 tại Điều 51 quy định những đối tượng không được làm kế toán như sau:

Người chưa thànhniên; người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc bị quản chế hành chính.

Người đang bị cấm hành nghề, cấm làm kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội về kinh tế, về chức vụ liên quan đến tài chính,kế toán mà chưa được xóa án tích.

Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệm quản lý điều hành đơn vị kế toán, kể cả kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán là doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, hợp tác xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán là doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, hợp tác xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

About Kế Toán Hà nội

Kế Toán Hà nội
Trung tâm cung cấp dịch vụ kế toán - thuế trọn gói (Có giấy phép hành nghề kế toán của TCT). Dạy học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế, chứng chỉ kế toán do Sở Giáo Dục Hà Nội cấp Hotline: 0966.694.823 Email : thanhntkthn@gmail.com

Xem bài liên quan

Hàm Excel thường dùng cho kế toán lên sổ sách

Hàm Excel thường dùng cho kế toán lên sổ sách

CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG ĐỂ KẾ TOÁN LÊN SỔ SÁCH Tổng hợp đầy đủ, Hướng ...

call photo piq8XpbbT.png
Nhấn để gọi ngay
0966694823